Stamboom GEDCOM

Het is nu mogelijk om je data in een GEDCOM formaat met diverse software pakketten uit te wisselen.

De benaming GEDCOM is een acroniem voor GEnealogische Data COMmunicatie die wordt gebruikt voor een speciaal tekstformaat dat is ontwikkeld door de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Dit formaat is bedoeld als standaard voor communicatie tussen de Kerk en personen die genealogische data aanleveren. Het GEDCOM-formaat heeft zich nu ontwikkeld tot de facto standaard voor gegevensuitwisseling tussen de meeste genealogische programma’s en systemen.

Op het internet zijn diverse software pakketten te vinden die dit formaat ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is gramps.project.org

Fan chart Fan chart

Hoe maak je vanuit de ‘Stamboom app’ een export?

Als je vanuit de ‘Stamboom app’ een email verstuurt wordt er automatisch een bijlage in het GEDCOM formaat bijgevoegd.

Hoe importeer je een GEDCOM bestand?

Via een e-mail kan je elk GEDCOM bestand vanuit de bijlage met de ‘Stamboom app’ openen. Tap op de bijlage en als je de bijlage met de ‘Stamboom app’ opent verschijnt vanzelf het import scherm.

Fan chart Fan chart Fan chart

Reacties zijn gesloten.